Juridische ondersteuning horeca

Juridische ondersteuning horeca

Adviesbureau horecavergunningen

Het Adviesbureau is gespecialiseerd in ondersteuning en begeleiding op veiligheidsgebied.

Het ABHV kan de juiste oplossingen bieden. Ons team heeft zeer veel ervaring met het ondersteunen van ondernemers en overheden op het gebied van beveiliging en bestuursrechtelijke ondersteuning. Tevens kunnen wij hulp bieden bij de vergunningaanvragen en alles wat daar mee samenhangt.

Wij zijn in eerste instantie preventief gericht. Na een aantal informatieve bijeenkomsten waarin wij inzicht krijgen in de onderneming zullen wij overgaan tot het opstellen van een Veiligheidsbeleidsplan. Binnen dit plan wordt het beveiligingsniveau van uw onderneming aangegeven, dit inclusief de eventuele verbeterpunten. Ook zullen protocollen worden opgemaakt die de ondernemer kan gebruiken als preventie bij evenementen en als handleiding bij calamiteiten.

Door een samenwerkingsverband met Adviesbureau Horecavergunningen aan te gaan krijgt u als ondernemer de juiste ondersteuning, zowel preventief als actief. Dat bekent dus dat u ook tijdens incidenten en gerechtelijke procedures een beroep op ons kan doen. Naast onze hulp en ondersteuning kunnen wij ook fungeren als mediator en gesprekspartner bij politie en gemeente waar u werkzaam bent met uw bedrijf.

Tevens is ABHV gespecialiseerd in Veiligheidsadviseringen, Trainingen, Securitymanagement en VKB advies.

Kortom: Adviesbureau Horecavergunningen is uw adviserende- en juridische steun en toeverlaat in voor-en tegenspoed.

Juridische ondersteuning binnen de Horeca

Heeft u een conflict met de overheid?

Het Adviesbureau Horecavergunningen heeft diverse ex bijzondere wetten rechercheurs van de politie in dienst. Deze kunnen u niet alleen op juridische basis ondersteunen maar ook, op basis van jarenlange praktijkervaring, begeleiden voordat u een conflict krijgt. Wij zijn voor u de bemiddelaar tussen de gemeente, politie en andere overheidsinstanties.

Bestuursrechtelijke ondersteuning begint bij het maken van een veiligheidsplan van de onderneming waarin, onder meer, een veiligheidsbedrijfsscan, protocollen en een plan van aanpak verwerkt worden. Als u alle zaken op orde heeft dan werkt dit in uw voordeel bij het aanvragen van een vergunning of bij een ontstaan conflict.

Mocht het toch zo ver komen dat de inzet van een advocaat noodzakelijk is dan verrichten wij voorwerk waardoor de kosten voor de advocaat minimaal zijn.
 

Wat doen wij voor u?

Bestuurlijke Ondersteuning
Gratis intake gesprek met advocaat
Beveiligingsscan
Beveiligingsplan
Stappenplan
Maken van protocollen
Adviezen vergunningen
Gesprekspartner politie
Gesprekspartner Bijzondere Wetten
Gesprekspartner Gemeente
Dossier bewaking
Bemiddelen bij conflicten